Tallinna Loomaia ekspositsiooniala „Pilvemets“

  • Monoliitbetoonitööd, sh vundamendid, betoonseinad, vahelaed, tugimüürid. Maht ca 780m3
  • Betoonpõrandad, maht ca 1200m2
  • Ekspositsiooniala basseinide ehitus, maht ca 50m3
  • KLIENT Ehitus5Eco OÜ
  • AASTA 2021-2022
  • KATEGOORIA