Eramu Võsul

  • Eramu karbi ehitus, sh vundamendid, müüritööd, betoon vahelagi, betoonpõrandad, katuse ehitus, betoonist fassaadikooriku ehitus.